Onkologisk sygefravær

Melanom

Hej, sygefravær udstedes i op til 10-12 måneder eller op til 4 måneder. Tidspunktet afhænger af den kliniske prognose og arbejdskraftprognosen (om prognosen for sygdomsforløbet tydeligvis er ugunstig eller gunstig). Dette er angivet i de følgende regler..
Afsnit 2 i bekendtgørelse nr. 624н fra Ministeriet for sundhed og social udvikling i Den Russiske Føderation dateret den 29. juni 2011 “Om godkendelse af proceduren for udstedelse af handicapbroschyrer” hedder det, at når ambulant behandling af sygdomme, udsteder en læge inden for rammerne af en sygefravær i en periode på op til 10 kalenderdage og forlænger den individuelt i op til 30 kalenderdage. I perioder med midlertidig uarbejdsdygtighed for arbejde, der overstiger 30 kalenderdage, udstedes et certifikat for uarbejdsdygtighed ved arbejde af afgørelse truffet af den medicinske kommission, hvis procedure godkendes ved ordre fra Russlands ministerium for sundhed og social udvikling af 24. september, 08 N 513н.
Hvis perioden med midlertidig uarbejdsdygtighed til arbejde overstiger 30 kalenderdage, besluttes spørgsmålet om yderligere behandling og udstedelse af en attest for uarbejdsdygtighed til arbejde af den medicinske kommission.
I henhold til den medicinske kommissions afgørelse, med en gunstig klinisk og arbejdsmæssig prognose, kan der udstedes et certifikat for uarbejdsdygtighed på den foreskrevne måde indtil dagen for bedring af handicap, men i en periode på højst 10 måneder, og i nogle tilfælde (skade, tilstand efter rekonstruktiv operation, tuberkulose) i en periode, der ikke overstiger 12 måneder, med hyppigheden af ​​fornyelse ved afgørelse truffet af lægekommissionen, mindst 30 kalenderdage senere. (pkt. 13. Bestillingsnr. 624n).
Punkt 27 i bekendtgørelse nr. 624n indeholder bestemmelser om udstedelse af sygefravær ved henvisning til ITU. Borgere med vedvarende handicap og behov for social beskyttelse sendes til den i henhold til konklusionen fra den medicinske kommission med:
-åbenlys ugunstig klinisk prognose og arbejdsmarkedsprognose, uanset varigheden af ​​midlertidigt handicap, men ikke senere end 4 måneder fra datoen for dens start;
-gunstig klinisk og arbejdsmæssig prognose for midlertidigt handicap, der varer mere end 10 måneder (i nogle tilfælde: tilstande efter skader og rekonstruktive operationer, til behandling af tuberkulose - mere end 12 måneder).
Disse bestemmelser er også indeholdt i den føderale lov af 21. november 2011 N 323-ФЗ
”Med det grundlæggende beskyttelse af borgernes helbred i Den Russiske Føderation, jf. Stk. 4, hedder det, at i tilfælde af en åbenlyst ugunstig klinisk prognose og arbejdskraft senest 4 måneder fra starten af ​​midlertidig handicap, sendes patienten til at gennemgå en medicinsk og social undersøgelse for at vurdere handicap, og hvis den er gunstig klinisk og laboratorieprognose senest 10 måneder fra starten af ​​midlertidigt handicap i staten efter skader og rekonstruktiv operation og senest 12 måneder i behandlingen af ​​tuberkulose udskrives patienten enten på arbejde eller sendes til ITU.
Sygefraværet med en gunstig klinisk prognose og arbejdskraft er således 10-12 måneder, og patienten udskrives eller sendes til ITU.

Patienten skal henvises til ITU med en åbenlyst ugunstig klinisk prognose og arbejdskraft, uanset perioden med midlertidig invaliditet, men senest 4 måneder fra datoen for dens start.
Ved udskrivning fra hospitalet får en handicappet borger et nyt certifikat for uarbejdsdygtighed til arbejde, som er en fortsættelse af det tidligere udstedte certifikat, mens linjen “Opholdt sig på hospitalet” angiver den samlede behandlingsvarighed, og tabellen “fritagelse for arbejde” angiver varigheden af ​​behandlingen minus de dage, der er angivet i det tidligere udstedte certifikat for uarbejdsdygtighed. (s. 58).

Der er også udviklet henstillinger til chefer for medicinske institutioner og behandlende læger, speciallæger i udøvende organer i Socialforsikringsfonden i Den Russiske Føderation “Vejledende perioder med midlertidigt handicap for de mest almindelige sygdomme og skader” (i overensstemmelse med ICD-10) (godkendt af RF sundhedsministeriet og fonden af Den Russiske Føderations socialforsikring af 21. august 2000 N 2510 / 9362-34, 02-08 / 10-1977P), ifølge hvilke de omtrentlige datoer for sygefravær for forskellige sygdomme, især for ondartede neoplasmer i brystkirtlen 1, 2, 3 fase, er sygefraværets henholdsvis 50, 80, 115 dage.
Anslåede perioder med midlertidig handicap er varigheden af ​​frigørelse af patienter fra arbejde, som er nødvendigt for at gennemføre diagnostiske, terapeutiske og rehabiliterende foranstaltninger for at kompensere for nedsat kropsfunktion og skabe muligheden for at vende tilbage til arbejde eller i tilfælde af ugunstig arbejds- og klinisk prognose, henvisning til medicinsk og social undersøgelse at overveje at erklære en person handicappet.
Forberedende perioder med midlertidig handicap er rådgivende. En betydelig stigning eller fald i de anslåede vilkår for midlertidig uarbejdsdygtighed (med 30 procent eller mere) bør dog tjene som en grund til at gennemføre en undersøgelse af midlertidig uarbejdsdygtighed af afdelingslederen, den kliniske ekspertkommission (KEC) med en vurdering af omfanget, kvaliteten og effektiviteten af ​​den medicinske behandling.

I onkologi sender den medicinske institution således kræftpatienten til ITU baseret på en periode på 4 måneder (120 dage) specificeret i rækkefølge nr. 624-n og styret af henstillinger, hvor perioden er 115 dage.
Som du kan se, er sygdomsbetingelserne med diagnosen onkologi sammenfaldende i dem, derfor holdes patienten ikke sygefravær længere end denne periode på sundhedsfaciliteterne, idet den kliniske prognose og arbejdsprognosen for sygdomsonkologien naturligvis er ugunstig og sendes til ITU for vurdering af vedvarende handicap. For eksempel, hvis behandlingen ikke er afsluttet, dårligt helbred efter behandling efter 4 måneders sygdom.
Hvis lægen således konkluderer, at patienten har en vedvarende krænkelse af kropsfunktioner (pkt. 16 i regler nr. 95), dårlig klinisk prognose og arbejdsprognose (klausul 27 i bekendtgørelse 624n), er han forpligtet til at udarbejde en mailingliste og sende den til ITU.

Ved nyresygdom, sygefravær

Således har lovgiveren fastsat strenge frister for afsendelse til ITU under visse ovenfor angivne betingelser..
Ordre nr. 624 n - indeholder dog ikke et forbud mod forlængelse af sygefravær for onkologi i mere end 4 måneder, dvs. op til 10 - 12 måneder, dog bør lægen og lægekommissionen (VK), der er baseret på en omfattende vurdering af deres sundhedsstatus og behandling, overveje at kræftpatienten ikke har vedvarende krænkelse af kroppens funktioner, og den kliniske prognose og arbejdsprognosen er gunstig (den kan arbejde i specialiteten under de foregående betingelser, med samme volumen og intensitet af arbejdskraft).
Hvis lægen i messenger indikerer, at prognosen for kræftpatienten er gunstig, kan patienten muligvis ikke tildeles en handicapgruppe, men anbefaler at hospitaler forlænger sygefraværet.

Onkologisk sygefravær

Et af de hurtigst udviklende områder inden for medicin er onkologi, en sygefravær (en sygefravær af en ny prøve), der betales i henhold til den nuværende lovgivning i Den Russiske Føderation. Sygefravær - et medicinsk dokument, der officielt bekræfter enhver borgeres midlertidige handicap i forbindelse med en bestemt type sygdom.

Det udstedes af den behandlende læge, der bestemmer varigheden af ​​handicaparket, baseret på sygdommens art. Ved udløbet af sin periode skal patienten besøge en læge. Lægen undersøger patienten, mens han udfylder sin medicinske historie. I henhold til resultaterne af den syge ræv bestemmer specialisten muligheden for at forlænge eller lukke sygefraværet.

Brystkræft

En af de mest almindelige former for kræft er brystkræft. Ifølge statistikker rammer sygdommen hovedsageligt kvinder, meget sjældent mænd, uanset alder og opholdssted.

Brystkarcinom er en ondartet tumor, der dannes fra brystvæv. Det har evnen til at vokse hurtigt og stige i størrelse, der påvirker lymfeknuderne og forårsager metastaser. Vækstdynamikken for denne sygdom øges hvert år. Lovgivningen i vores land indeholder bestemmelser om obligatorisk levering af et betalt sygeorlovscertifikat til kræftpatienter.

Regler for udstedelse af sygefravær

Udstedelse af sygefravær sker på grundlag af et pas. Dens registrering, åbning og lukning finder sted i den samme klinik. Når en patient henvises til en anden medicinsk institution, åbnes der en ny sygefravær. Handicapark er strenge rapporteringsformer. De registreres i handicapregisteret, hvor de tilsvarende kolonner udfyldes:

 • FULDE NAVN.;
 • Nummer, serie, udgivelsesdato for arket;
 • Patientens invaliditet til arbejde baseret på udstedt sygefravær.

Alle noter om sygefraværet er lavet med sort blæk og med store bogstaver. På sygefravær skal stemples medicinsk institution. Arket skal udfyldes korrekt uden fejl, ellers betragtes det som ugyldigt, og der er al grund til at udstede et nyt.

Sygeorlovs varighed i onkologi

I onkologi udstedes sygefravær til patienter på lokalklinikken af ​​den lokale læge, kirurg eller onkolog. Mens du var på hospital, i

på hospitalet åbnes et støttedokument af den behandlende læge. Sygefraværet ved onkologi er 4 måneder. For forlængelse heraf går kræftpatienten til en medicinsk institution efter udskrivning.

Sygeorlovs varighed ved onkologi med en positiv dynamik i bedring er 10 måneder.

Sygeorlov til brystkræft udstedes ikke i en længere periode end 120 dage på grund af ugunstige prognoser. Her taler vi om kontinuerlig sygefravær.

Problemer med behandling af kræft er endnu ikke aflyst. Hvor længe kan en sygefravær vare i onkologi i virkeligheden? Denne beslutning træffes af den medicinske kommission.

I henhold til loven kan en patient være hjemme på grund af sygdom, så længe det er nødvendigt, men den maksimale sygefravær for onkologi er ikke mere end et år. Et nyt certifikat for uarbejdsdygtighed til arbejde kan åbnes efter lukning af et sygefraedsattest med en maksimal varighed; dette er ikke forbudt ved lov. Samtidig har arbejdsgiveren ingen grund til at opsige ansættelseskontrakten på eget initiativ. Men desværre bruges dette praktisk talt ikke i livet. Efter udløbet af sygefraværet anbefales patienten at begynde at indsamle dokumenter til registrering af en handicapgruppe.

Opbevaringstid efter operation - hvor mange dage

Med hensyn til tjenesterne på vores side kan du fortroligt købe en sygefravær til bestemmelse af kræft ved levering i Moskva og Moskva-regionen. Det laves på den officielle formular ved hjælp af ægte sæler og frimærker så hurtigt som muligt og registreres i specialistens tidsskrift i overensstemmelse med alle regler. Så hvis en kompetent person kontakter den medicinske institution for at bekræfte ægtheden af ​​sygefraværet, vil han ikke være i tvivl om, at han er reel.

For at afgive en ordre, bedes du kontakte os via telefon, feedback eller e-mail med følgende oplysninger:

 1. FULDE NAVN;
 2. Den type medicinske dokument, du har brug for;
 3. Oplysninger, der skal specificeres;
 4. Kontaktoplysninger for kommunikation.

Certifikatet udfærdiges inden for 2-3 timer, hvorefter du kan modtage det samme dag, hvor som helst i Moskva eller bestille dets levering af bud. For at modtage en ordre behøver du kun have et pas og det nødvendige beløb for at betale for tjenester. Vi udfører arbejde uden forudbetaling, og derfor kan du betale for det certifikat, der er udstedt efter modtagelse af det.

Lignende artikler:

Radiologi i onkologi hvad er det

Anmeldelser af Petrov Oncology Research Institute i Skt. Petersborg

Vitaminer fra gruppe B i onkologi

Hvad er kemoterapi til onkologi, og hvordan går det: typer, forberedelse, komplikationer, hvor meget

Chaga-onkologi

Hvor længe kan en sygefravær vare ved onkologi?

Hvor længe kan en sygefravær vare ved onkologi?

Download fil - Hvor længe kan en sygefravær for onkologi vare?

Den maksimale sygefraværsperiode i år afhænger af mange faktorer. Overvej hvilke restriktioner for hospitalets varighed, der er fastsat i loven i hvert tilfælde. I hvilken minimumsperiode udstedes et handicapbevis for hvor længe en medarbejder kan være sygeorlov. Den maksimale varighed af at være sygefravær for forskellige sygdomme. Hvor meget kan du sidde sygeorlov kontinuerligt for mennesker med handicap, samt være sygeorlov i et år? Hvor længe kan en syg pårørende tage sig af betalingsvarigheden og proceduren. Hvor mange dage om året betales der ved sygefravær ved graviditet og fødsel, og også for hvor længe der gives en forlænget sygefravær. Hoveddokumentet, der bekræfter midlertidig handicap, er et sygefraværblad af BL. Algoritmen til udstedelse af BL er reguleret efter ordre fra Ministeriet for Sundhed og Social Udvikling i Den Russiske Føderation fra den mindste periode på sygefravær er ikke fastlagt ved lov og bestemmes som regel af den behandlende læge. En tandlæge har ret til at udarbejde BL i en periode på højst 10 kalenderdage. Hvis patienten ikke har kommet sig efter 15 dage, henviser den behandlende læge ham til at gennemgå en medicinsk medicinsk undersøgelse, som bestemmer behovet for at udvide BL. Hvis patienten blev behandlet i en privat licenseret klinik, vil lægen efter 15 dage også sende ham til den medicinske institution på bopælsregistreringen, så udvalget af læger i art. Med en gunstig prognose for bedring kan den maksimale periode på sygefravær ikke overstige 10 måneder. Undertiden kan denne periode udvides til et år med diagnoser:. I dette tilfælde skal patienten vises til lægen for at vurdere status og forlængelse af BL hver 15. dag. I tilfælde af en ugunstig prognose for behandling senest 4 måneder fra datoen for etablering af midlertidig handicap, sendes patienten til at gennemgå en medicinsk og social undersøgelse af ITU. Og hvis patienten nægter at gennemgå den, lukkes afstemningen. Hvis patienten, efter at have bestået ITU, blev anerkendt som handicappet, og der blev oprettet en arbejdsgruppe for handicap for ham, bestemmes begrænsningerne for opholdet på hospitalet fra datoen for handicapets etablering. Disse begrænsninger gælder ikke for personer med tuberkulose. Med denne sygdom udstedes og betales BL for hele sygdomsperioden. Læs om detaljerne ved udstedelse og betaling for handicappede med handicap her. BL udstedes til en borger, hvis han har brug for at pleje en syg slægtning. Betragt grænserne for syge børn som de mest interessante arbejdende forældre:. Samtidig er grænsen for dage, der bruges på sådan sygefravær, dage i et år.

Hvad er den maksimale sygefraværsperiode

I henhold til denne norm gives BD BL til en gravid kvinde i 30 uger i en singleton og ved 28 uger til en multiple graviditet. For hele ferieperioden i BiR udstedes en BL. Hvis fødselen var kompliceret, skriver lægen en anden bulletin, som er en fortsættelse af det primære ark. BC for B & D betales fuldt ud uanset medarbejderens forsikringserfaring. Algoritmen til udstedelse af BL er strengt reguleret af lovgivningen i Den Russiske Føderation. Den mindste sygefravær bestemmes af den behandlende læge. Og spørgsmålet om, hvor længe der gives sygefravær så meget som muligt, afgøres af et lægepanel hver for sig. Deltag i diskussionen i vores VKontakte-gruppe. Halvårsrapportering De seneste artikler Topnyheder Forumets fokus. Moms Erklæring af moms Momsbetalere Moms: Betalere af forsikringspræmier Beregning af forsikringspræmier Tariffer beløb for forsikringspræmier Beregning af beregning af forsikringspræmier Regnskab af præmier Samlet beregning af præmier SZV-M, SZV-STAZH FSS Forsikringspræmier betaling Forsikringspræmier. Forsikringspræmier Betalere af forsikringspræmier Beregning af forsikringspræmier Tariffer beløb for forsikringspræmier Forsikringspræmier til Pensionskassen Forsikringspræmier til Socialforsikringsfonden Beregning af forsikringspræmier beregning Regnskab af forsikringspræmier RSV SZV-M 4-FSS Forsikringspræmier forsikringspræmie betaling. Barselsorlov barselsdagpenge til midlertidig sygefradrag for børn. Personligt selvangivelsesattest Certifikat 2-NDFL Beregning af 6-personlig indkomstskat Objekt af beskatning Personlig indkomstskat tilbageholdelse personlig indkomstskat Fradrag for personlig indkomstskat og personlig indkomstskat på personlig indkomstskat på personlig indkomstskat udbytte Personlig indkomstskat indkomstskat Ikke-personlig indkomstskatteafgift Personlig indkomstskat indkomstskat betales Erklæring om STS Betingelser for anvendelse af STS Overgang til STS STS: Indkomst Indkomst minus udgifter STS Forskud STS Faktura for STS STS og forsikringsbidrag STS og UTII Beregning af STS IP for STS Overgang fra STS til en anden tilstand. UTII Erklæring om UTII Aktivitetstyper på UTII Overgang til UTII Registrering til UTII Handel UTII Services UTII Ratios UTII K1, K2 Beregning af UTII Beregning af UTII Rapportering UTII Rapportering UTII Betaling fra UTII. Erhvervs ejendomsskat Erklæring om erhvervsejendomsskat Betaler, der er underlagt selskabs ejendomsskat Objekter for erhvervsejendomsskat Skattegrundlag for erhvervsejendomsskat Beregning af skat på erhvervsejerskat Betaling af selskabsskat. Jordskatteafgørelse Jordskatten objekt Jordskattebetaling Jordskat for individuelle iværksættere. Transportskat Transportdeklaration Transportskattesatser Beregning af transportskat. Detaljer for betaling af skat af bidrag Procedure for betaling af skat af bidrag bidragsvilkår Betaling af skat på bidrag Bidrag til betaling af skat af bidrag. Refusion af skatter, sanktioner, bøder. Intern skattemæssig revision Feltskatterevision Modrevision Dokumenter til skatterevision Skatterevisioner Skatteafgivelsesrevision Skatterevision Skatterevisionsresultater. Skatteansvar Administrativt ansvar Straffeansvar Materielt ansvar Disciplinært ansvar. Regnskabslov Regnskabsdokumenter Regnskab. Udarbejdelse af regnskaber Årsregnskab. Print til favoritter Send til mail Send til mail Send. Forløbet med fødsel og graviditet Samlede dage Fødselsdage før Efter Et-foster 70 70 Multiple 84 Kompliceret fødsel 70 86 Ved adoption af 1 spædbarn under 3 måneders alder 70 - 70 Ved adoption af 2 eller flere børn under 3 måneders alder - Modtag meddelelser om vigtige skatteændringer abonnement Deltag i diskussionen i vores VKontakte-gruppe. Seneste artikler Hvordan betaler man barselsdagpenge, hvis der ikke er penge på kontiene Moderskabsgodtgørelse for deltidsansatte Skift til elektronisk sygefravær - hvordan ansøger man? Elektronisk sygefravær om et år Elektronisk sygefravær - hvordan fungerer det for personaleansvarlige? Om feedback. Vær den første til at modtage meddelelser om vigtige skatteændringer!

Vtek Hospital Mere end 120 dage inden for onkologi i 2020

Den maksimale periode på sygefraværet i 2020

De fleste borgere i landet mener, at sygefravær kun kan udstedes i tilfælde af sygdom eller med barselsorlov. Faktisk er dette slet ikke tilfældet. Denne bestemmelse reguleres af artikel 59 i føderal lov nr. 323 af 11/21/2011. Borgere har ret til at modtage sygefravær i en række af følgende tilfælde:

Det er her værd at bemærke, at når man diagnosticerer en alvorlig sygdom, for eksempel tuberkulose, skal der betales gennem hele medarbejderens behandling. En medarbejder har også ret til at modtage ydelser på afskedigelsestidspunktet (forudsat at der ikke er gået mere end en måned fra den dag, ordren blev underskrevet). Betaling foretages inden for 15 dage efter afgivelse af en MSEC-udtalelse eller handicap.

Hvor meget kan du sidde sygemeldt i 2020

Det skal forstås, at sygefraværet er et dokument, der ikke kun bekræfter din evne til ikke at være til stede på arbejdspladsen på grund af din utilfredsstillende sundhedstilstand, men også forklarer behovet for, at medarbejderen tager sig af et sygt familiemedlem - det kan være en handicappet eller bare et sygt barn.

 • hvis babyen endnu ikke er 7 år, er den maksimale periode i 1 år ikke mere end 60 dage. I ekstreme tilfælde er en stigning i den samlede varighed på op til 90 dage mulig;
 • hvis en teenager er mellem 7 og 15 år, kan man håbe på en ”ferie” på 15 til 45 dage årligt;
 • Hvis et barn under 18 år anerkendes som handicappet og har behov for pleje under sygdom, tillader loven arbejdstageren at afsætte 120 dages arbejdstid pr. år til dette.

Hospital i mere end 4 måneder

Afsnit 2 i bekendtgørelse nr. 624н fra Ministeriet for sundhed og social udvikling i Den Russiske Føderation dateret den 29. juni 2011 “Om godkendelse af proceduren for udstedelse af handicapbroschyrer” hedder det, at når ambulant behandling af sygdomme, udsteder en læge inden for rammerne af en sygefravær i en periode på op til 10 kalenderdage og forlænger den individuelt i op til 30 kalenderdage. I perioder med midlertidig uarbejdsdygtighed for arbejde, der overstiger 30 kalenderdage, udstedes et certifikat for uarbejdsdygtighed ved arbejde af afgørelse truffet af den medicinske kommission, hvis procedure godkendes ved ordre fra Russlands ministerium for sundhed og social udvikling af 24. september, 08 N 513н.

Ved udskrivning fra hospitalet får en handicappet borger et nyt certifikat for uarbejdsdygtighed til arbejde, som er en fortsættelse af det tidligere udstedte certifikat, mens linjen “Opholdt sig på hospitalet” angiver den samlede behandlingsvarighed, og tabellen “fritagelse for arbejde” angiver varigheden af ​​behandlingen minus de dage, der er angivet i det tidligere udstedte certifikat for uarbejdsdygtighed. (s. 58).

Hvor meget du kan være sygemeldt under loven kontinuerligt

En sygdom, der er opnået på arbejdspladsen eller en forkølelse, venter enhver person, og de kræver lægehjælp og fuldstændig hvile. At blive syg og arbejde i fuld styrke er temmelig problematisk, og komplikationer kan endda føre til behov for indlæggelse. Naturligvis er det vigtigste medarbejderens sundhed, så du er nødt til at udarbejde en sygefravær, som han har ret til. Mange er interesserede i: hvor længe kan jeg behandles? Næsten hvert år vises der flere og flere nuancer i lovgivningen, ikke alle kan holde styr på dem. Det er derfor, det er vigtigt for medarbejderen at vide: kan et langt ophold hjemme forårsage afskedigelse? Og hvor meget der kan være sygefravær?

I 2012 blev det konstateret, at terapeuten kan skrive en standardbetegnelse på hospitalets form - op til 15 dage. Efter dette skal patienten komme til modtagelse, hvor i tilfælde af bedring, vil arket blive lukket eller forlænget i yderligere 15 dage, hvis personen stadig er syg. I tilfælde af utilfredsstillende fysisk tilstand indkaldes der efter en måned en konsultation, der beslutter, hvad der skal gøres næste gang. På samme tid, hvis patienten blev observeret i en privat klinik, vil han blive sendt til statsinstitutionen til kommission. Hvor mange dage kan der være sygefravær, hvis der ikke sker bedring?

Vtek Hospital Mere end 120 dage inden for onkologi i 2020

Fortæl mig, vær venlig, jeg er sygemeldt til denne dag fra 1. februar 2012, før jeg var sygemeldt fra 20. til 30. januar 2012, 31. januar var en arbejdsdag, min diagnose af lymfom kræver 6-8 kurser for at gennemgå kemoterapi m / u-kurser Jeg kan ikke arbejde derhjemme, læger siger, at efter 120 dages uafbrudt sygefravær, vil jeg blive sendt til en kommission, hvor der vil blive givet en handicapgruppe, hvis jeg afslutter arbejde efter at have tildelt gruppen. og om de betaler mig alle 120 dages sygefravær eller kun 110 dage minus 10 dage af januar. og et andet spørgsmål er, hvis en sygefravær blev afbrudt i mindst en arbejdsdag, før den nåede 120 dage, betyder det, at jeg ville have ret til at betale 150 dage for sygefravær i henhold til loven.

Hvis ITU opretter, tildeler en gruppe, at det aktuelle job er kontraindiceret til dig, og du har brug for andet arbejde - enten permanent eller midlertidig overførsel i en periode på mere end 4 måneder, vil arbejdsgiveren tilbyde dig kontraindikerede ledige stillinger, hvis de ikke er tilgængelige, eller du nægter at overføre, vil du afvise.

Kræft med handicapgruppe

Ondartet svulst i spiserøret. En sådan sygdom behandles i de fleste tilfælde med succes i tilfælde af tidlig diagnose. Efter at have udført operation på plastisk kirurgi i spiserøret og gennemgået rehabiliteringsperioden, modtager patienten en arbejdsgruppe med handicap, som giver dig mulighed for at arbejde under milde forhold.

For at få en handicapgruppe skal du kontakte den medicinske kommission på bopælsstedet. En forudsætning for undersøgelsen er overskydende sygefravær, der er fire måneder. Efter indsendelse af dokumenter tildeles patienten datoen for udseendet og det tidspunkt, hvor du skal ankomme. I mangel af patienten udsættes datoen. Med en positiv beslutning fra Kommissionen tildeles handicap fra ansøgningsdatoen.

120 dages sygefravær sluttede hvad dernæst

Fortæl mig, hvem der stødte på. En elsket har onkologi. Ved diagnosticering medførte straks sygefravær. Men nu er der gået 3 måneder (vi ved allerede, at det var muligt at nå 4, men det er for sent), de sendte mig til handicapudvalget, Kommissionen lukkede sykelisten. Forud er der endnu 3 kemikurser, en operation, derefter endnu 8 kemi, og sygefraværet er forbi. På arbejdet blev positionen taget ud af staten for at påtage sig en anden person, dvs. det er enten nødvendigt at virkelig gå ud og arbejde med afskedigelse af den, der blev ført til dette sted (hvilket ikke er realistisk i øjeblikket, fordi det er umuligt at arbejde fuldt ud, konstant analyserer, læger, plus en person holder styr på perioden med kemi i en uge). Det viser sig, at bare holde op? Giv råd, hvem og hvordan man kan komme ud af denne situation? At svare

I henhold til den medicinske udvalgs afgørelse kan et certifikat for uarbejdsdygtighed til arbejde forlænges indtil dagen for gendannelse af handicap, men i en periode på højst 10 måneder og i nogle tilfælde (skade, tilstand efter rekonstruktiv kirurgi, tuberkulose) i en periode på højst 12 måneder. Når denne periode udløber, sendes patienten til en medicinsk og social undersøgelse (ITU), hvor spørgsmålet om fortsat behandling eller oprettelse af en handicapgruppe skal afgøres (procedurens afsnit III).

Betaling af sygefravær efter 120 dages sygdom

I henhold til brev fra Russlands arbejdsministerium, Ministeriet for sundhed i Den Russiske Føderation og Russlands FSS dateret 08/18/1999 N 5608-AO / 2510 / 9049-99-32 / 02-08 / 07-1960P i tilfælde af anerkendelse af certifikatet for uarbejdsdygtighed til arbejde i linjen "Inspiceret af VTEK" institutionens leder ITU afspejler start- og slutdatoen for undersøgelsen; i linjen “VTEK-konklusion” registreres den “Anerkendt som ugyldig. Grupper”, der angiver den etablerede handicapgruppe. Efter afslutningen af ​​den medicinske og sociale undersøgelse, i kolonnen "Kom godt i gang", registrerer specialisten for den medicinske institution "Anerkendt som ugyldig. Grupper" og angiver den dato, hvor handicapgruppen blev oprettet, hvilket skulle svare til datoen for registrering af ansøgningen, der undersøges, med de dokumenter, der er knyttet til den af ​​den medicinske og sociale undersøgelsesinstitution. Undersøgelsesperioden ved ITU-institutionen afspejles i kolonnen ”Fritagelse for arbejde” i certifikatet for uarbejdsdygtighed, kun hvis den undersøgte person ikke anerkendes som handicappet. Da tidspunktet for bestilling af den medicinske og sociale undersøgelse ikke er inkluderet i afskedigelsesperioden, betragtes den sidste arbejdsdag dagen før den dag, hvor handicapgruppen oprettes. Datoen for fastsættelse af handicap er den dag, hvorfra en person, der anerkendes som handicappet, har ret til en passende social pension.

I henhold til henstillingerne om proceduren for udfyldning af et certifikat, der bekræfter handicap, og et uddrag fra eksamensbeviset for en borger, der er anerkendt som en handicappet person udstedt af føderale statslige medicinske og sociale undersøgelsesinstitutioner (godkendt ved dekret fra Arbejdsministeriet i Rusland dateret 30. marts, 2004 nr. 41), i referencelinjen " Graden af ​​begrænsning af arbejdsevnen "indrejsen skal ske i nøje overensstemmelse med protokollen over ekspertbeslutningen fra den føderale statsinstitution for medicinsk og social undersøgelse om graden af ​​begrænsningen af ​​arbejdsevnen. Hvis denne linje indeholder posten "Ikke tilgængelig", er der derfor ingen begrænsninger i arbejdsevnen.

Hvad er den maksimale sygefravær, som en medarbejder kan stole på

Generelt betales han i tilfælde af sygdom hos den ansatte selv absolut alle sygdomsdage i løbet af året. Yderligere betaling forekommer ikke. ITU skal give et resultat for arbejdsgiveren, hvad de skal gøre næste. Enten bliver du fyret for invaliditetsydelser, eller så får de tilbud om et andet job.

Den maksimale periode på sygefraværet i 2020, som den behandlende læge har ret til uafhængigt at udarbejde, er 15 dage, tandlægen og paramedicinen - 10 dage. Muligheden for en længere behandling fastlægges efter behandling af sagen i en lægekommission. Du kan læse om den mindste sygefraværsperiode i artiklen https://otdelkadrov.online/6954-minimalnoe-kolichestvo-dnei-bolnichnogo-lista-vstrechayushheesya-vo-vrachebnoi-praktike.

Børnepasning Hospital

Før du bringer dokumentet på arbejde, skal du sørge for, at sundhedsudbyderen korrekt og uden fejl udfyldes i alle felterne. Et forkert udført dokument vil ikke blive betalt. Arbejdsgiveren på sin side foretager en fuld beregning af betalingsbeløbet, trykt i fri form, og kun de endelige numre indtastes i arket. I vores tilfælde udfyldes varen "på bekostning af RF's FSS".

 1. De første par poster er standard - information om den medicinske institution, udgivelsesdato for sygelisten, navnet på den voksne, fødselsdato og arbejdssted.
 2. I afsnittet “grund til uarbejdsdygtighed” er figur 09 placeret til pleje.
 3. I kolonnen “om pleje” indtastes oplysninger om den mindreårige. De første 2 cifre er alder, den næste er forholdets art (38 - mor, 39 - far, 40 - værge, 41 - administrator, 42 - en anden slægtning). Dernæst er barnets navn. I vores tilfælde to børn, som moderen plejer.
 4. Punktet "afskedigelse fra arbejde" afspejler alle udvidelser af sygelisten. Den samlede periode beregnes fra den første til den sidste dato. Lægens position og navn er også angivet. Nedenfor er den dato, hvor forælderen skal gå på arbejde.

Den maksimale varighed af sygefravær - hvor mange dage der kan behandles

Derudover er art. 81 i Den Russiske Føderations arbejdsregler angiver klart, at fraværet af en medarbejder, selv i en dag eller mere end 4 timer i træk på arbejdspladsen, truer ham med afskedigelse, hvorfor advarsel af arbejdsgiveren først og fremmest er arbejdstagerens egeninteresse, der ikke ønsker at miste sit job.

I henhold til art. 81 i Den Russiske Føderations arbejdskodeks, hvis en medarbejder ikke advarede sine overordnede om hans fravær i løbet af hele arbejdsdagen eller mere end 4 timer, har arbejdsgiveren i dette tilfælde ret til at anvende sanktioner indtil afskedigelse. Derudover skal medarbejderen forklare årsagen til fravær..

Onkologisk sygefravær

I henhold til loven kan en patient være hjemme på grund af sygdom, så længe det er nødvendigt, men den maksimale sygefravær for onkologi er ikke mere end et år. Et nyt certifikat for uarbejdsdygtighed til arbejde kan åbnes efter lukning af et sygefraedsattest med en maksimal varighed; dette er ikke forbudt ved lov. Samtidig har arbejdsgiveren ingen grund til at opsige ansættelseskontrakten på eget initiativ. Men desværre bruges dette praktisk talt ikke i livet. Efter udløbet af sygefraværet anbefales patienten at begynde at indsamle dokumenter til registrering af en handicapgruppe.

Brystkarcinom er en ondartet tumor, der dannes fra brystvæv. Det har evnen til at vokse hurtigt og stige i størrelse, der påvirker lymfeknuderne og forårsager metastaser. Vækstdynamikken for denne sygdom øges hvert år. Lovgivningen i vores land indeholder bestemmelser om obligatorisk levering af et betalt sygeorlovscertifikat til kræftpatienter.

betingelser for at være sygefravær under onkologi.

Onkologi blev opereret den 27. november, 3 spsk. Nu skal du gennem 6 kurser i "kemi" med et interval på 3-4 uger for at komme sig. Hvor længe kan jeg blive sygefravær? Jeg arbejder som økonom i administrationen.

Advokater svar

God morgen, Svetlana.

Del 1 i artikel 6 i føderal lov nr. 255 "Om obligatorisk social sikringsforsikring i tilfælde af midlertidig invaliditet" siger:

Det vil sige, indtil dit handicap er konstateret, udbetales din sygefravær, og derefter, efter at handicap er konstateret, kan sygefraværet kun betales i højst 4 måneder om året.

Men igen fører etablering af handicap ikke altid til ophør af ansættelseskontrakten, alt afhænger af graden af ​​arbejdstab..

Hvad angår sygefraværsperioden, bekendtgørelse fra Ministeriet for Social Udvikling i Den Russiske Føderation nr. 514 af 08/01/2007 "Om proceduren for udstedelse af handicapark", så siges det i afsnit 14:

Onkologisk sygefravær - varighed og maksimal varighed

Kræft eller kræft Kræft er en ubehagelig diagnose, men det er ikke en sætning, og derfor er mange borgere og russiske arbejdsgivere interesserede i spørgsmålet om, hvor meget sygefravær, der gives til onkologi. Faktisk kan kræftbehandling og rehabilitering i de fleste tilfælde fortsætte i lang tid - hvilket betyder, at en sådan tilstand udgør en trussel mod både arbejdsgiverens og arbejdstagerens interesser. Find ud af, hvor lang tid en sygefravær kan være med onkologi - både kontinuerlig og intermitterende.

Onkologisk sygefravær - grundlæggende information

Inden man overvejer levering af sygefravær til onkologi og dets varighed, er det nødvendigt at forstå, hvad der betragtes som en onkologisk sygdom. Når alt kommer til alt er dette spørgsmål ekstremt vigtigt både for arbejderne selv, som står over for en så ubehagelig diagnose og for arbejdsgivere. Derudover er der i Rusland mange forskellige falske overbevisninger relateret til onkologi. I modsætning til, hvad folk tror, ​​er ikke enhver kræft en dødelig sygdom. På samme måde kan onkologi også omfatte godartede tumorer, der ikke involverer vanskeligheder med fjernelse og behandling..

Generelt påvirker mange faktorer varigheden af ​​en sygefravær i onkologien - svulstens art og dens udviklingsstadie, lokaliseringen af ​​metastaser, behandlingsmetoden, patientens personlige egenskaber og arten af ​​sit arbejde. Alt dette skal lægen tage i betragtning ved sygefravær.

Onkologi med sygefravær - lovlig regulering og lovgivning

Set fra de standarder, der er nedfældet i bestemmelserne i russiske lovgivningsmæssige dokumenter og retsakter, er sykelistens onkologi ikke forskellig fra den, der er udstedt i tilfælde af andre sygdomme. I betragtning af dens varighed er begrebet medicinsk og social ekspertise imidlertid også meget vigtigt i dette aspekt. Derfor bør arbejdsgivere og arbejdstagere tage hensyn til følgende forskriftsdokumenter, der overvejer, hvordan der udstedes sygefravær til onkologi, og hvor længe det kan vare:

Artikel 183 i Den Russiske Føderations arbejdskodeks. I bestemmelserne bestemmes det, at medarbejdere har ret til at blive fritaget for at udføre arbejdsopgaver i en periode med midlertidig uarbejdsdygtighed i overensstemmelse med lovkravene. I disse perioder har de også ret til obligatorisk kompensation betalt af arbejdsgiveren og kompenseret af FSS..

 • Forbundslov nr. 255 af 20. december 2006. Den definerer de grundlæggende principper, hvorefter der udstedes sygefraedsattester, og rettigheder og forpligtelser over for hinanden for arbejdsgivere, arbejdstagere, Socialforsikringsfonden og ansatte i medicinske institutioner etableres.
 • Forbundslov nr. 181 af 20. juli 1995. Opretter definitionen af ​​handicap såvel som medicinsk og social undersøgelse, som kan være påkrævet, hvis der er en kontinuerlig sygefravær for onkologi for at bestemme handicapgruppen og den mulige opsigelse af ansættelsen hos arbejdsgiveren.
 • Bekendtgørelse fra Ministeriet for Sundhed og Social Udvikling i Den Russiske Føderation nr. 624n dateret 06/29/2011. Kravene er fastlagt, i henhold til hvilken sygefravær skal udstedes af medicinske arbejdere, den maksimale varighed af sygefraværet i almindelighed er fastlagt - hvilket også gælder for onkologi.
 • Bekendtgørelse fra Ministeriet for Sundhed og Social Udvikling i Den Russiske Føderation nr. 347n dateret 04/26/2011. Tilbyder lovlig regulering af den eneste tilladte form for sygefravær, der er gyldig på Den Russiske Føderations område.
 • Dekret fra Den Russiske Føderations regering nr. 375 af 15. juni 2007. Den regulerer proceduren, hvorved sygdomsbetalingsbeløbet bestemmes i alle tilfælde - og onkologi er ikke en grund til at nægte at bruge disse standarder.
 • Regeringsafgørelse nr. 95 af 02.20.2006. Principperne reguleres, hvorefter proceduren til anerkendelse af en person med handicap implementeres i praksis, herunder på grund af tilstedeværelsen af ​​kræft.
 • Hvor længe kan en sygefravær vare ved onkologi?

  Direkte lovgivningsmæssige dokumenter vedrørende sygefravær adskiller ikke onkologi fra andre sygdomme. I overensstemmelse hermed bestemmes den specifikke varighed af perioden for fritagelse for arbejde af den behandlende læge afhængigt af et antal faktorer - patientens tilstand, de nødvendige procedurer for ham og arbejdets egenskaber. Dog kan lægen selv udstede en sygefravær i en periode på højst 30 dage.

  For en efterfølgende forlængelse går en lægekommission til. I onkologi træffes der ofte en hurtig beslutning om at forlænge sygdomsperiodens forlængelse af et behandlings- og rehabiliteringsforløb..

  Den maksimale længde af sygefraværet er generelt fire måneder. Efter afslutningen er det nødvendigt at gennemføre en undersøgelse af anerkendelse af en person som handicappet, i forbindelse med hvilken arbejdsgiveren kan opsige ansættelseskontrakten med den ansatte. Men hvis lægekommissionen og den behandlende læge bemærker et gunstigt behandlingsforløb og har en positiv prognose, der giver dig mulighed for at gendanne arbejdsevnen i en overskuelig fremtid - kan sykelisten forlænges i op til et år uden behov for handicap.

  Følgelig afhænger svaret på spørgsmålet om, hvor mange dage sygefraværet for onkologi direkte afhænger af svulstens art, metoderne til dens behandling, og i hvert tilfælde vil behandlingstiden indstilles individuelt.

  Onkologisk sygefravær

  1.1. Oksana.
  Lovgivningsmæssigt bestemmer, at du ikke kun kan passe børn.
  P. 6 h. 5 spsk. 6 255-FZ

  Den midlertidige invaliditetsydelse udbetales om nødvendigt til pleje af et sygt familiemedlem til den forsikrede:

  i tilfælde af pleje af et sygt familiemedlem under ambulant behandling - højst 7 kalenderdage for hvert tilfælde af sygdommen, men ikke mere end 30 kalenderdage i et kalenderår for alle tilfælde af pleje af dette familiemedlem.

  Men under hensyntagen til det faktum, at din søster bliver behandlet på et hospital (og ikke på poliklinisk basis), vil sygefraværet ikke blive udstedt.

  Må Gud give sundhed til alle! Og din søster kommer sig.

  1.2. Desværre får du ikke sygefravær for at passe din søster. Jeg ønsker dig held og lykke med at løse dit problem..

  1.3. Desværre indeholder loven kun bestemmelser om udstedelse af WAS, når man plejer børn under 7 år.
  I andre tilfælde giver de ikke ud, kun muligheden for at tage dage på egen regning eller på ferie.

  2.1. Du kan klage til sundhedsministeriet, Roszdravnadzor, anklageren. Men klager vil blive forsinket. Og det er nødvendigt at behandle nu. Ring til en ambulance, klag over smerter, indlægges igen, fortsæt behandlingen.

  3.1. Jeg råder dig til at tage et skriftligt afslag på klinikken og appellere til anklageren.

  4.1. Det er muligt, men på samme tid er det lovligt fastslået, at betaling af et sådant certifikat for uarbejdsdygtighed til arbejde kun vil ske inden syv dage.
  På andre tidspunkter kan du også tage en uplanlagt ferie uden betaling.

  5.1. Generelt lukkes sygelisten ved tildeling af en handicapgruppe. Og så på handicap i 10 måneder udstedes maksimum sygefravær. Du kan ikke afskedige en sygdom.

  6.1. Hvis der ikke er gået mere end en måned siden det sidste officielle arbejdssted fra begyndelsen af ​​din sygdom, skal den sidste arbejdsgiver betale dig sygefraværet.
  Desværre betaler staten ikke sygefravær, dette gøres af arbejdsgivere. Staten giver ydelser, tilskud osv. Måske får du med din sygdom en handicapgruppe, så kan du modtage en invalidepension.
  Held og lykke!

  7.1. Desværre er det umuligt at udarbejde et sygefraedsattest til pleje af voksne juridisk handicappede, inklusive pårørende. Sygefraværet kan kun udstedes til barnet eller for dig selv.

  8.1. God dag, spørgsmål om forlængelse af sygefravær afgøres kun af den behandlende læge, men din kone betaler ikke mere for b / l. Derfor bør hun beslutte.

  9.1. Spørgsmålet om forlængelse af sygefravær afgøres af et lægepanel. Dette spørgsmål reguleres af bekendtgørelse fra Russlands ministerium for sundhed og social udvikling dateret 06.06.2011 N 624 n (med ændringer den 02.07.2014) "Efter godkendelse af proceduren for udstedelse af handicapcertifikater"
  Borgere med vedvarende handicap og arbejdsbehov, der har behov for social beskyttelse, sendes til medicinsk og social undersøgelse (i det følgende benævnt ITU) efter afslutningen af ​​en medicinsk kommission med:
  En henvisning til ITU foretages i overensstemmelse med formular N 088 / у-06 "En henvisning til medicinsk og social undersøgelse af en organisation, der yder medicinsk og forebyggende pleje", godkendt af bekendtgørelse fra Ministeriet for Sundhed og Social Udvikling i Den Russiske Føderation den 31. januar 2007 N 77 "Efter godkendelse former for henvisning til medicinsk og social undersøgelse af organisationen, der yder medicinsk og forebyggende pleje "(registreret af Russlands Justitsministerium den 12. marts, 2007 N 9089), ændret ved bekendtgørelse fra Russlands ministerium for sundhed og social udvikling af 28. oktober 2009 N 853 n (registreret af Russlands Justitsministerium den 26. november, 2009 by N 15324).

  åbenlyst negativ klinisk prognose og arbejdsmarkedsprognose, uanset varigheden af ​​midlertidigt handicap, men senest 4 måneder fra datoen for dens begyndelse;

  10.1. Hvis du har brug for en undersøgelse, er der en officiel henvisning, skal du udstede en sygefravær på arbejdsstedet uden problemer.

  11.1. Hvis arbejdstageren bliver syg inden for 30 dage fra opsigelsesøjeblikket, betales sygefraværet af arbejdsgiveren for hele sygdomsperioden. Så du behøver ikke at lukke det. Hvis du lukker det, bliver du betalt for det, og et nyt vil ikke blive betalt..

  12.1. Ja, det vil de selvfølgelig. Hvis du er under behandling.
  Forbundslov "Om obligatorisk sundhedsforsikring i Den Russiske Føderation" dateret 29. november 2010 N 326-ФЗ (seneste revision)

  12.2. Hvis du er en arbejdsulykkepensionist, udstedes et sygefraedsattest til dig; hvis du ikke arbejder, får du kun et certifikat, men under alle omstændigheder er det det samme for at præsentere sådanne dokumenter, uanset hvor du er.

  13.1. Der er ingen forskel ved beregning af ambulant og ambulant hospital. Alt er det samme. Tak for din kontakt til vores hjemmeside. Held og lykke til dig..

  14.1. Ja, hvis det udstedes i henhold til en ansættelseskontrakt.
  Den Russiske Føderations arbejdskodeks, artikel 183. Garantier til den ansatte i tilfælde af midlertidig handicap
  Human Resources Guide. Spørgsmål om anvendelse af art. 183 i Den Russiske Føderations arbejdskodeks

  I tilfælde af midlertidig handicap betaler arbejdsgiveren arbejdstageren midlertidige ydelser i henhold til føderal lovgivning..
  (som ændret ved forbundslov af 30.06.2006 N 90-ФЗ)
  (se tekst i forrige udgave)
  Størrelserne på midlertidige invaliditetsydelser og betingelserne for deres betaling er fastlagt ved føderale love.
  (som ændret ved forbundslov af 30.06.2006 N 90-ФЗ)
  (se tekst i forrige udgave)

  15.1. På grundlag af ansøgningen forlænges sygelisten ikke, sygelistens løbetid er begrænset af loven. Efter 3 måneder på grundlag af medicinske indikationer er det nødvendigt at sende til ITU.

  16.1. Og i klinikken nægter de at udlevere (vi blev udskrevet med åben sygefravær).
  ---det er ikke klart, hvad dit spørgsmål handler om. Du er allerede udskrevet fra hospitalet med en åben dato. Hvad har du ellers brug for?.

  17.1. Alevtina Ivanovna!
  Arbejdsgiveren skal betale de første tre dage for uarbejdsdygtighed og inden fem dage efter modtagelsen af ​​certifikatet for uarbejdsdygtighed og en ansøgning til ham, sende en pakke med dokumenter til Socialforsikringsfonden for at betale resten.
  Overtrædelse af den fastlagte procedure for betalinger fra arbejdsgiveren medfører negative konsekvenser i form af at bringe administrativt ansvar under anvendelse af sanktioner i form af en bøde.
  Om nødvendigt kan vores eksperter give specifikke anbefalinger om dit emne. Konsultation er gratis.

  17.2. du skal gå til retten for at inddrive ubetalte midler, og jo før jo bedre - den første sygefraværsperiode udløber snart.

  18.1. B / arket betales på det generelle grundlag af del 1 i artikel 6 nr. 255-FZ, hvis der ikke er nogen begrænsning, ikke mere end 4 på hinanden følgende måneder, i 5 måneder i et kalenderår.
  Når der ikke betales et overgrænse b / ark, leveres det til arbejdsgiveren som bekræftelse af en god grund til fraværet.

  19.1. Sygehusvæsen på poliklinisk basis - højst 7 kalenderdage for hvert tilfælde af sygdommen. Resten af ​​sygedagene (op til 30 dage) betales ikke.

  20.1. At tilbageholde en holdning er lovlig.

  21.1. Indkomstskat af sygefravær fratrækkes art. 217 i Den Russiske Føderations skattekode "Indkomst, der ikke er beskattet", hvilket klart angiver proceduren for betaling af indkomstskat. Da sygefraværsydelser vedrører medarbejderindkomst, skal de pålægges indkomstskat. Stk. 1 i art. 217 angiver, at ydelser, der udbetales af staten for midlertidig uarbejdsdygtighed, beskattes og ikke er fritaget for dem, selvom der udstedes sygefravær til børnepasning.

  22.1. Men i princippet i mindst fire måneder - Bekendtgørelse fra Ministeriet for Sundhed og Social Udvikling nr. 514 af 08/01/2007 "Om proceduren for udstedelse af handicapblade fra medicinske organisationer"
  Punkt 28:
  28. Borgere med vedvarende handicap og behov for social beskyttelse sendes til ITU i henhold til konklusionen fra den medicinske kommission, når:
  --------------------------------
  En henvisning til ITU foretages i overensstemmelse med formular N 088 / у-06 "En henvisning til medicinsk og social undersøgelse af en organisation, der yder medicinsk og forebyggende pleje", godkendt af bekendtgørelse fra Ministeriet for Sundhed og Social Udvikling i Den Russiske Føderation den 31. januar 2007 N 77 "Efter godkendelse former for henvisning til medicinsk og social undersøgelse af en organisation, der yder medicinsk og forebyggende pleje "(registreret af Russlands Justitsministerium den 12. marts, 2007 N 9089).

  åbenlys ugunstig klinisk prognose og arbejdsmarkedsprognose, uanset varigheden af ​​midlertidigt handicap, men ikke senere end 4 måneder fra datoen for dens start;
  gunstig klinisk og arbejdsmæssig prognose for midlertidigt handicap, der varer mere end 10 måneder (i nogle tilfælde: tilstande efter skader og rekonstruktive operationer, til behandling af tuberkulose - mere end 12 måneder);
  behovet for at ændre erhvervsrehabiliteringsprogrammet for arbejdstagere med handicap i tilfælde af en forværring af klinisk prognose og arbejdskraft, uanset handicapgruppen og varigheden af ​​midlertidig handicap.

  Onkologisk sygefravær - varighed og maksimal varighed

  I dag kan du gøre dig bekendt med artiklen om emnet: "Sykelisten til onkologi - varigheden og den maksimale periode" med kommentarer fra fagfolk og en liste over yderligere kilder. Hvis du har spørgsmål, så spørg vores advokat på vagt..

  Hvor længe kan en sygefravær vare ved onkologi?

  Sådan får du sygefravær og ikke mister et job

  Hvis et barn bliver sygt, kan en voksen nære slægtning (ikke kun forældre, men også for eksempel en værge, bedstemor eller bedstefar) tage sygefravær. Sygefraværets varighed og betaling afhænger af https://podari-zhizn.ru/main/node/7215 på barnets alder. Forældre til børn med handicap under 15 år og børn under 18 år, der er diagnosticeret med en ondartet formation eller alvorlig blodsygdom, kan være sygefravær i et hvilket som helst antal dage, mens barnet har behov for behandling - hvad enten det drejer sig om poliklinisk overvågning eller pasienter. Samtidig udbetales ikke hele sygefraværsperioden: højst 120 dage om året, hvis barnet har et handicap, og ikke mere end 90 dage om året, hvis han har en onkologisk sygdom.

  Hvis en patient er blevet behandlet i fire måneder, og der stadig er behandling forude, er en operation, og prognosen for behandling er uklar - det sker, at en læge fra klinikken i stedet for at sende til ITU forsøger at udskrive en sådan patient ved at lukke sin sygefravær. Det er ulovligt. I dette tilfælde har patienten ret til at kræve en skriftlig afvisning i retning af ITU og rejse derhen på egen hånd og klage over lægens handlinger: til klinikens overlæge, til den regionale sundhedsafdeling, til Roszdravnadzor samt til det forsikringsselskab, der har udstedt den obligatoriske medicinske forsikringspolice og til fondens territoriale organ Obligatorisk sundhedsforsikring (MHIF).

  Hvor længe kan en sygefravær vare ved onkologi?

  Nogle gange henviser læger ikke patienten til ITU og siger, at han alligevel ikke vil blive tildelt en handicapgruppe. Læger på hospitaler kan ikke vide om dette, da det ikke er deres kompetence at beslutte spørgsmålet om begrænsning af patientens liv, selvom de kan tage forskellige antagelser. Spørgsmålet om at oprette en gruppe og eksistensen af ​​handicap afgøres af ITU. En poliklinik på opholdsstedet er forpligtet til at sende til ITU, hvor sygefraværet blev åbnet for patienten, og hvor det fornyes i henhold til afgørelsen truffet af lægekommissionen for den medicinske institution. Det er tilladt at blive sendt til ITU af socialsikringsmyndigheden, pensionskassen, men en sådan regel praktiseres sjældent i en bestemt region. I tilfælde af afvisning af at henvise til ITU, skal man appellere til formanden for VC, hovedlæge på sundhedsfaciliteten og være sikker på at anmode om et certifikat “om afvisning af at henvise til ITU”, som de skal udstede på anmodning af patienten, og som han kan ansøge om ITU.

  For hver kræft er sygdomsperioden forskellig. Du kan finde ud af det ved dem ved at læse “Estimeret periode med handicap i de mest almindelige sygdomme og skader” (i overensstemmelse med ICD-10) (godkendt af RF Ministeriet for Sundhed og Socialforsikringsfonden af ​​21. august 2000 N 2510 / 9362-34, 02 -08 / 10-1977P).

  Sygeorlov til kræftpatienter

  3. Den forsikrede, der er anerkendt på en bestemt måde som en handicappet, midlertidig uføretrygd (bortset fra tuberkulose) udbetales højst fire på hinanden følgende måneder eller fem måneder i et kalenderår. I tilfælde af sygdom hos disse personer med tuberkulose udbetales midlertidig invaliditetsydelse indtil dagen for gendannelse af handicap eller indtil dagen for revision af handicapgruppen på grund af tuberkulose.
  Artikel 83. Opsigelse af en ansættelseskontrakt på grund af forhold, der ikke er parternes kontrol
  En ansættelseskontrakt er underlagt opsigelse på grund af følgende omstændigheder, ikke afhængig af parternes vilje:
  5) anerkendelse af medarbejderen som fuldstændig ude af stand til at arbejde i overensstemmelse med en medicinsk attest udstedt på den måde, der er foreskrevet i føderale love og andre lovgivningsmæssige retsakter fra Den Russiske Føderation;
  3. Med den første mulighed kan vi efter behandlingen sige, at vi er klar til at arbejde, lukke sygelisten og skrive en ferieansøgning fra den første arbejdsdag? Kan vi nægtes en klinik eller på arbejde? Standardferie lærere på sommerferien. Efter afslutningen af ​​en uplanlagt ferie om vinteren kan vi åbne et nyt sygefravær i 4 måneder?
  Elena

  Hvis jeg forstår det rigtigt, har vi to mulige muligheder: 1. Dette er den maksimale sygefraværsperiode 4 måneder, så honningprovisionen, der giver handicap. Hvilken gruppe svarer til denne diagnose? Er hun alene, eller kan noget påvirke beslutningen? Hvad sker der i dette tilfælde med arbejde, kan der være betalinger, erstatning? Afviser arbejdsgiveren på grundlag af lægekommissionens beslutning? Eller er vi indtil den næste honningkommission, der er opført uden løn?

  Hvad er den maksimale periode for sygefravær

  1. Med en "standard" forventning om et barn uden komplikationer varer en sådan invaliditetsperiode 140 dage (70 dage før fødslen og 70 efter).
  2. Når man forventer flere børn eller identificerer nogen komplikationer, stiger sygelisten op til 194 dage.

  Overvej nu invaliditetsperioden i mere alvorlige tilfælde. For eksempel, hvis en patient diagnosticeres med kræft, vil den maksimale varighed af sygefraværet være op til 4 måneder (120 dage). Hvis en person får en negativ arbejdsdiagnose og en ugunstig prognose for behandling identificeres, tildeler den medicinske kommission ham handicap.

  Den maksimale periode på sygefraværet efter operationen med onkologi, barsel

  Med en erfaring på mindre end 5 år udbetales sygefravær med 60% af det gennemsnitlige indtægtsbeløb. I dette tilfælde beregnes og multipliceres medarbejderens gennemsnitlige daglige indtjening med antallet af dage med handicap. En medarbejder med en erfaring fra 5 til 8 år kan regne med ydelser i størrelsesordenen 80% af indtjeningen. Arbejdstagere over 8 år faldt 100%, det vil sige det fulde vederlag for deres arbejde. Mødre med barselsorlov kan forvente at betale ydelser med lignende forhold.

  Efter operation kan genoprettelsesperioden vare flere uger og endda måneder. Sygefraværets varighed efter operationen er maksimalt 120 dage uden pause. Dette inkluderer hospitalophold og en restitutionsperiode ud over. Patientens tilstand skal overvåges, for hvilken han er forpligtet til at optræde ved lægens aftale 2 gange om måneden. I utilfredsstillende tilstand efter alvorlige kirurgiske indgreb kan sygefraværets maksimale varighed være 10 og i nogle tilfælde 12 måneder.

  Onkologisk sygefravær: varigheden af ​​kemoterapi og den længst mulige tid

  I dag er onkologi ikke ualmindeligt på grund af den dårlige miljøsituation, den dårlige madkvalitet, dårlige vaner. Sådanne sygdomme kræver obligatorisk rettidig behandling. Nogle kræftformer udvikler sig hurtigt og fører til tidlig dødelighed. Onkologisk sygefravær er obligatorisk.

  Når en patient med kræft har ret til sygefravær?

  Kræft er en dødbringende sygdom. Derfor udstedes der altid med en onkologi en indlægsseddel om midlertidig handicap. Hospitalet udskilles af den lokale læge, onkolog eller kirurg på den lokale klinik.

  Hvis personen er på hospitalet, åbnes dokumentet om afskedigelse fra arbejdet af den behandlende læge på den medicinske institution. Et hospital udskrives umiddelbart efter, at diagnosen er stillet.

  De kan også fritages for arbejde, selv under diagnosen. Der udstedes et certifikat for uarbejdsdygtighed uanset om kemoterapi eller strålebehandling er planlagt eller gennemføres, forberedelse til operation.

  Hvor mange dage gives der med kemoterapi?

  Kemoterapi er behandling af en kræftsvulst med toksiner og giftstoffer, der er skadelige for kræftceller. Indførelsen af ​​kemoterapi udføres under stationære forhold under nøje overvågning af læger.

  I nogle tilfælde kan kemoterapi udføres derhjemme, men derefter skal alle nødvendige betingelser skabes for patienten. En sådan behandling udføres på kurser. Kemoterapi medikamenter vanskelige for mange patienter.

  For at gennemgå en sådan terapi udstedes en fritagelse for arbejde i den krævede periode. Efter kemoterapi skal den menneskelige krop gendannes. Nogle mennesker har bivirkninger, og deres helbred forværres. Derfor afhænger perioden af ​​at være sygefravær af personens tilstand.

  Maksimal varighed

  Mennesker, der er diagnosticeret med kræft, er ofte bekymrede for spørgsmålet om, hvor meget de kan være sygefravær kontinuerligt med onkologi. Første gang lægen skriver et certifikat for uarbejdsdygtighed i en periode på 10 dage. Fritagelse for arbejde forlænges derefter til 30 kalenderdage..

  Yderligere, hvis inddrivelse ikke forekom, indkaldes en medicinsk bestyrelse. Eksperter beslutter at forlænge sygefraværet. Handicapperioden bestemmes af personens tilstand.

  Følgende faktorer påvirker perioden med fritagelse for arbejde på grund af sygdom:

  • arten af ​​tumoren;
  • tilstedeværelsen af ​​metastaser og deres lokalisering;
  • behovet for operation;
  • type af en persons arbejdsaktivitet;
  • individuelle egenskaber ved patientens krop;
  • kræftstadium;
  • behovet for kemoterapi;
  • effektiviteten af ​​den valgte behandling.

  Sygefraværets varighed afhænger også af hvilket organ og i hvilket omfang der påvirkes.

  Med kræft i æggestokkene, skjoldbruskkirtlen og brystkirtlerne er fuldstændig fjernelse af organet mulig. I dette tilfælde er en person i stand til at fortsætte med at arbejde, når han kommer sig efter operationen. Med onkologi i hjernen, lungerne, maven er behandlingen længere.

  Den maksimale periode på sygefraværet for onkologi afhænger af den kliniske prognose og arbejdskraft. Hvis prognosen for onkopatologi er gunstig, kan personen være sygeorlov i op til 10-12 måneder. Det antages, at patienten efter afslutningen af ​​behandlingen vil være i stand til at leve et normalt liv, arbejde på arbejdet.

  Efter afslutning af en sygefravær kan om nødvendigt udstedes et nyt dokument om midlertidig handicap. Hvis kræftprognosen er dårlig, er sygefraværets varighed 4 måneder.

  Efter denne behandlingsperiode leder lægen patienten til en medicinsk og social undersøgelse. Specialister beslutter at tildele en person en handicapgruppe. I dette tilfælde er sygefraværet lukket.

  Er det muligt at tage et sygeorlovsbevis, hvis et barn er syge?

  Hvis et barn får diagnosen onkopatologi, har en af ​​forældrene ret til at udarbejde et ark om midlertidig handicap. Varigheden af ​​fritagelsen for arbejde afhænger af sværhedsgraden i krummerens tilstand, den gunstige prognose.

  Ved lov kan en mor eller far tage sygefravær, indtil barnet er atten år gammelt. Kræft er en alvorlig sygdom. Selv unge har brug for hjælp og pleje. Hvis babyen er syg i lang tid, tildeles han en handicapgruppe.

  En forælder opkræves en børnepasningspension. Hospitalet udsteder en børnelæge på den lokale klinik, en hospitalslæge.

  Kan en kræftpatient fyres i et langt fravær fra arbejde?

  Kræft behandles længe nok. I nogle tilfælde kan en person være fraværende i mere end et år. Hvis patologien er vanskelig og kræver langtidsbehandling, begynder patienterne at bekymre sig om at blive fyret..

  Hvis arbejdsforholdene ikke er egnede for en person med kræft eller har overvundet denne patologi, øger sandsynligheden for tilbagefald, kan medarbejderen stoppe efter eget ønske og modtage erstatning.

  Desuden har medarbejderen ret til at kræve, at han overføres til et andet sted i overensstemmelse med de erhvervede begrænsninger. Hvis arbejdsgiveren på eget initiativ fyrede en kræftpasient, skal du sagsøge ham. Denne handling er ulovlig og strafbar..

  I tilstedeværelsen af ​​onkopatologi hos medarbejderen eller hans barn udstedes således et ark om midlertidig handicap. Sygefraværets varighed afhænger af mange faktorer. Den maksimale person kan fritages for arbejde i et år.

  Dernæst indkaldes en medicinsk og social undersøgelse, og der træffes beslutning om tildelingen af ​​en handicapgruppe. I hele sygefraværsperioden har arbejdsgiveren ikke ret til at afskedige en medarbejder.

  Kære læsere, oplysningerne i artiklen kan være forældede, brug den gratis konsultation ved at ringe til: Moskva +7 (499) 288-73-46, Skt. Petersborg +7 (812) 317-70-86 eller stille en advokat et spørgsmål gennem feedbackformularen, placeret nedenfor.

  Regnskabssystematisering

  Artikler, anmeldelser, ekspertkommentarer

  Onkologisk hospital

  Onkologisk sygefravær

  I henhold til loven kan en patient være hjemme på grund af sygdom, så længe det er nødvendigt, men den maksimale sygefravær for onkologi er ikke mere end et år. Et nyt certifikat for uarbejdsdygtighed til arbejde kan åbnes efter lukning af et sygefraedsattest med en maksimal varighed; dette er ikke forbudt ved lov. Samtidig har arbejdsgiveren ingen grund til at opsige ansættelseskontrakten på eget initiativ. Men desværre bruges dette praktisk talt ikke i livet. Efter udløbet af sygefraværet anbefales patienten at begynde at indsamle dokumenter til registrering af en handicapgruppe.

  Brystkarcinom er en ondartet tumor, der dannes fra brystvæv. Det har evnen til at vokse hurtigt og stige i størrelse, der påvirker lymfeknuderne og forårsager metastaser. Vækstdynamikken for denne sygdom øges hvert år. Lovgivningen i vores land indeholder bestemmelser om obligatorisk levering af et betalt sygeorlovscertifikat til kræftpatienter.

  Hvordan betales sygefravær i 2019

  Indtil 2014 blev sygefravær kun sørget for pleje af et sygt barn til nærmeste pårørende - mor, far eller officiel værge og blev udbetalt på grundlag af medarbejderens gennemsnitlige indkomst. Nu er sygefraværsregistrering tilgængelig både for bedstemøderen, hvis barnebarnet bliver sygt, og for den syge søster.

  Hvis babyen er syg, er dette ikke en glæde for nogen. For at gøre det muligt for forældre at pleje deres børn, giver arbejdsgivere ekstra betalt orlov. Det afhænger ikke af, om barnet behandles derhjemme eller på hospitalet. Et sygefraedsattest kan udstedes af ethvert familiemedlem, der arbejder officielt. Derfor skal alle vide, hvad du har ret til, og hvordan sygefraværet betales..

  1. Minimumsbetalingen for det leverede handicapcertifikat stiger på grund af en stigning i mindsteløn.
  2. Ved beregning af barselsydelse er antallet af dage i faktureringsperioden 730.
  3. En stigning i indikatoren for marginale indtægter forventes at bestemme det maksimale beløb, der skal betales for et handicapcertifikat.

  Nuværende lovgivning tillader fravær af pårørende i tilfælde af sygdom eller sygdom. Samtidig har medarbejdere, der har afgivet sygefravær, udstedt af en medicinsk institution, ret til at betale for den fraværsperiode, der skyldes invaliditet.

  Maksimal varighed

  Mennesker, der er diagnosticeret med kræft, er ofte bekymrede for spørgsmålet om, hvor meget de kan være sygefravær kontinuerligt med onkologi. Første gang lægen skriver et certifikat for uarbejdsdygtighed i en periode på 10 dage. Fritagelse for arbejde forlænges derefter til 30 kalenderdage..

  Yderligere, hvis inddrivelse ikke forekom, indkaldes en medicinsk bestyrelse. Eksperter beslutter at forlænge sygefraværet. Handicapperioden bestemmes af personens tilstand.

  Følgende faktorer påvirker perioden med fritagelse for arbejde på grund af sygdom:

  • arten af ​​tumoren;
  • tilstedeværelsen af ​​metastaser og deres lokalisering;
  • behovet for operation;
  • type af en persons arbejdsaktivitet;
  • individuelle egenskaber ved patientens krop;
  • kræftstadium;
  • behovet for kemoterapi;
  • effektiviteten af ​​den valgte behandling.

  Sygefraværets varighed afhænger også af hvilket organ og i hvilket omfang der påvirkes.

  Med kræft i æggestokkene, skjoldbruskkirtlen og brystkirtlerne er fuldstændig fjernelse af organet mulig. I dette tilfælde er en person i stand til at fortsætte med at arbejde, når han kommer sig efter operationen. Med onkologi i hjernen, lungerne, maven er behandlingen længere.

  Den maksimale periode på sygefraværet for onkologi afhænger af den kliniske prognose og arbejdskraft. Hvis prognosen for onkopatologi er gunstig, kan personen være sygeorlov i op til 10-12 måneder. Det antages, at patienten efter afslutningen af ​​behandlingen vil være i stand til at leve et normalt liv, arbejde på arbejdet.

  Efter afslutning af en sygefravær kan om nødvendigt udstedes et nyt dokument om midlertidig handicap. Hvis kræftprognosen er dårlig, er sygefraværets varighed 4 måneder.

  Efter denne behandlingsperiode leder lægen patienten til en medicinsk og social undersøgelse. Specialister beslutter at tildele en person en handicapgruppe. I dette tilfælde er sygefraværet lukket.

  En ugunstig prognose betyder ikke død, umulighed for at gendanne arbejdsevnen. Det antyder behovet for langtidsbehandling og lang bedring (mere end et år).

  Kan en kræftpatient fyres i et langt fravær fra arbejde?

  Kræft behandles længe nok. I nogle tilfælde kan en person være fraværende i mere end et år. Hvis patologien er vanskelig og kræver langtidsbehandling, begynder patienterne at bekymre sig om at blive fyret..

  Der er ingen grund til at bekymre sig om dette. I henhold til den nuværende lovgivning er det forbudt at afskedige en person fra arbejde på grund af hans midlertidige handicap på grund af patologi. Efter afslutningen af ​​sygefraværet, og hvis der er gode grunde, er en reduktion mulig.

  Hvis arbejdsforholdene ikke er egnede for en person med kræft eller har overvundet denne patologi, øger sandsynligheden for tilbagefald, kan medarbejderen stoppe efter eget ønske og modtage erstatning.

  Video (klik for at spille).

  Desuden har medarbejderen ret til at kræve, at han overføres til et andet sted i overensstemmelse med de erhvervede begrænsninger. Hvis arbejdsgiveren på eget initiativ fyrede en kræftpasient, skal du sagsøge ham. Denne handling er ulovlig og strafbar..

  I tilstedeværelsen af ​​onkopatologi hos medarbejderen eller hans barn udstedes således et ark om midlertidig handicap. Sygefraværets varighed afhænger af mange faktorer. Den maksimale person kan fritages for arbejde i et år.

  Dernæst indkaldes en medicinsk og social undersøgelse, og der træffes beslutning om tildelingen af ​​en handicapgruppe. I hele sygefraværsperioden har arbejdsgiveren ikke ret til at afskedige en medarbejder.

  Kære læsere, oplysningerne i artiklen kan være forældede, brug den gratis høring ved at ringe til: Moskva +7 (499) 288-73-46, Skt. Petersborg +7 (812) 317-70-86, eller still en advokat et spørgsmål gennem feedbackformularen, placeret nedenfor.

  120 dages sygefravær sluttede hvad dernæst

  I henhold til loven kan en patient være hjemme på grund af sygdom, så længe det er nødvendigt, men den maksimale sygefravær for onkologi er ikke mere end et år. Et nyt certifikat for uarbejdsdygtighed til arbejde kan åbnes efter lukning af et sygefraedsattest med en maksimal varighed; dette er ikke forbudt ved lov. Samtidig har arbejdsgiveren ingen grund til at opsige ansættelseskontrakten på eget initiativ. Men desværre bruges dette praktisk talt ikke i livet. Efter udløbet af sygefraværet anbefales patienten at begynde at indsamle dokumenter til registrering af en handicapgruppe.

  Hvordan ordineres handicap til en ondartet brysttumor

  Til gengæld kræves det, at arbejdsgiveren påløber sygefraværsbetaling 10 dage fra datoen for overgivelsen, og betalingen foretages den dag, den næste løn udbetales. Sygefraværet udbetales fra socialforsikringens fonde, virksomheden er forpligtet til at betale de første 3 dage af invaliditetsbeviset, derfor er arbejdsgiveren ansvarlig for aktualiteten og rigtigheden af ​​betaling af betalinger til socialforsikringsfonden.

  Hvor mange dage onkologisk hospital indtil Wack 2019

  En arbejdsgiver beholder kun gennemsnitsindtjeningen under medicinske undersøgelser, som er obligatoriske ved direkte angivelse af Den Russiske Føderations arbejdskodeks (artikel 185, artikel 213 i den russiske føderations arbejdsregler). Medicinsk og social ekspertise er valgfri for medarbejderen. Tværtimod, undersøgelsen begynder kun på initiativ af borgeren selv (klausul 40 i Forbundsrepublikken Lægemiddel- og Biologisk administrationsforvaltning for udførelse af statsfunktionen til at organisere medicinsk og social undersøgelse, til at organisere aktiviteter for at etablere forbindelse af en sygdom (død) med et erhverv samt årsagsforbindelsen til en sygdom, handicap eller død med påvirkning af især farlige faktorer af fysisk, kemisk og biologisk art, godkendt ved ordre fra Russlands ministerium for sundhed og social udvikling af 11.29.2007 N 733).

  Den maksimale sygefravær skal ikke fyres på grund af sygdom

  1. Hvis onkologi finder sted, vil sygefraværets øjeblikkelig varighed være 3 måneder. Endvidere afhænger alt af succesens behandling. I nogle tilfælde skal patienten gennemgå operation. I denne situation er lukningen af ​​certifikatet for uarbejdsdygtighed til arbejde efter operation forsinket i 3 måneder. Denne periode inkluderer ophold på hospitalet og opsvingstid. Hvis behandlingen ikke var nok, skiftes lukningen af ​​ark stadig med 12 måneder.
  2. Hvis der er et hjerteinfarkt, hvor meget kan du kontinuerligt sidde sygemeldt efter en sygdom? Da denne sygdom er inkluderet i kategorien alvorlig, hvori handicap nødvendigvis observeres, ser de på sværhedsgraden. Og det faktum, hvor meget patienten er på hospitalet. I mange tilfælde behandles han der i ca. 2 måneder. Efter hospitalet rejser patienten hjem, hvor han får yderligere 14 - 30 dage til rehabilitering.
  1. Hvis der er en alvorlig hjernerystelse, handicap og behovet for obligatorisk behandling er opstået, bestemmes perioden af ​​graden af ​​hjernerystelse:
  • hvis mild, give 10 til 20 dages hvile;
  • hvis den gennemsnitlige form, skal du give 30 til 60 dage;
  • Hvis det er alvorligt, skal du tage 60 - 120 dage eller mere.

  Sådan kommer du igennem ITU (VTEK): algoritme til passering af handicapkommission

  En sådan udskiftning var logisk, da spørgsmålet i dette tilfælde ikke kun drejer sig om personer, der har mistet deres arbejdsevne, men også unge med handicap, som ikke er kommet i den lovlige alder. Dette gælder også dem, der er ude af stand til at arbejde på grund af medfødte eller erhvervet i en tidlig alder forstyrrelser relateret til kategorien "handicappede siden barndommen".

  • En patient, der modtager behandling på et hospital, kan modtage en henvisning fra hospitalet, hvis hans sag kan antages til at acceptere social støtte.
  • En borger modtager behandling over en periode inpatiently, på poliklinisk basis, i private klinikker osv. Efter at have indsamlet ekstrakter fra medicinsk historie og certifikater med den etablerede diagnose henvender han sig til den praktiserende læge på den lokale klinik. Lægen henviser til specialister og forbereder et ekstrakt. Det er certificeret af klinikchefen og giver retten til at klage til ITU.
  • Efter skaden indsamler en person alle papirer på fabrikken fra hospitalet, hvor han gennemgik behandling og sender dem til undersøgelse.
  • I klinikken blev borgeren nægtet retning. Det kræver en form for formular nr. 6, det videresender specialister på egen hånd, indsamler de nødvendige oplysninger og adresserer ITU med en erklæring.

  Sygeorlovs varighed i onkologi

  I onkologi udstedes sygefravær til patienter på lokalklinikken af ​​den lokale læge, kirurg eller onkolog. Mens den er på hospital, på hospitalet, åbnes et støttedokument af den behandlende læge. Sygefraværet ved onkologi er 4 måneder. For forlængelse heraf går kræftpatienten til en medicinsk institution efter udskrivning.

  Sygeorlovs varighed ved onkologi med en positiv dynamik i bedring er 10 måneder.

  Sygeorlov til brystkræft udstedes ikke i en længere periode end 120 dage på grund af ugunstige prognoser. Her taler vi om kontinuerlig sygefravær.

  Problemer med behandling af kræft er endnu ikke aflyst. Hvor længe kan en sygefravær vare i onkologi i virkeligheden? Denne beslutning træffes af den medicinske kommission.

  I henhold til loven kan en patient være hjemme på grund af sygdom, så længe det er nødvendigt, men den maksimale sygefravær for onkologi er ikke mere end et år. Et nyt certifikat for uarbejdsdygtighed til arbejde kan åbnes efter lukning af et sygefraedsattest med en maksimal varighed; dette er ikke forbudt ved lov. Samtidig har arbejdsgiveren ingen grund til at opsige ansættelseskontrakten på eget initiativ. Men desværre bruges dette praktisk talt ikke i livet. Efter udløbet af sygefraværet anbefales patienten at begynde at indsamle dokumenter til registrering af en handicapgruppe.

  Med hensyn til tjenesterne på vores side kan du fortroligt købe en sygefravær til bestemmelse af kræft ved levering i Moskva og Moskva-regionen. Det laves på den officielle formular ved hjælp af ægte sæler og frimærker så hurtigt som muligt og registreres i specialistens tidsskrift i overensstemmelse med alle regler. Så hvis en kompetent person kontakter den medicinske institution for at bekræfte ægtheden af ​​sygefraværet, vil han ikke være i tvivl om, at han er reel.

  For at afgive en ordre, bedes du kontakte os via telefon, feedback eller e-mail med følgende oplysninger:

  1. FULDE NAVN;
  2. Den type medicinske dokument, du har brug for;
  3. Oplysninger, der skal specificeres;
  4. Kontaktoplysninger for kommunikation.

  Certifikatet udfærdiges inden for 2-3 timer, hvorefter du kan modtage det samme dag, hvor som helst i Moskva eller bestille dets levering af bud. For at modtage en ordre behøver du kun have et pas og det nødvendige beløb for at betale for tjenester. Vi udfører arbejde uden forudbetaling, og derfor kan du betale for det certifikat, der er udstedt efter modtagelse af det.

  Onkologisk sygefravær

  Den maksimale periode på sygefraværet og dens maksimale betaling

  1. En mindreårig er ikke 7 år gammel - forælderen kan modtage et hospitalsdokument for hele perioden af ​​barnets sygdom både på hospitalet og derhjemme. Men begrænsningen er fastlagt, en person kan ikke tage et hospitalsdokument for et barn i mere end 60 dage. I 90 dage kan du ansøge, hvis barnets sygdom hører til en særlig liste over sygdomme. Alternativt kan et andet familiemedlem ansøge om et hospitalsdokument.
  2. For en mindreårig fra 7 til 15 - en forældres handicapbevis kan udstedes mere end en gang om året. Men højst 15 dage på et ark med handicap. Alt er som en voksen patient. Hvis der er brug for mere tid, indkaldes et medicinsk råd. Hvis barnet er specielt med hensyn til helbred, kan en voksen være sammen med barnet i hele en periode, men i et år kan forælderen tage et hospitalsdokument for sig selv i højst 120 dage (med undtagelse af HIV-infektion og onkologi). De samme betingelser for børn under 15 år, der var udsat for stråling, er morens frugt eller lever i eksklusionszoner.
  3. En mindreårig er mere end 15 år gammel - en forælder kan åbne en BC i højst tre dage. Efter afgørelse truffet af det medicinske råd kan denne periode forlænges op til 7 dage..

  Hvis der er behov for mere end 4 måneder, sendes patienten til ITU (medicinsk og social undersøgelse), hvor patienten, hvis en negativ prognose er synlig, kan identificeres for handicap. Hvis patienten nægter undersøgelsen, lukkes hospitalets dokument automatisk. Hvis prognosen er positiv, udvides nyhedsbrevet til ti måneder. Med tuberkulose kan de forlænges i tolv måneder.

  Maksimal sygefravær i forskellige situationer

  I særlig vanskelige situationer, såsom komplekse skader, tuberkulose og et forværret postoperativt forløb, forlænges sygefraværet på anbefaling af en lægekonsultation i op til et år med en uundværlig regelmæssig undersøgelse efter 15 dage i hele sygdomsvarigheden (føderal lov nr. 255 af 2006/29/12, art. tretten).

  Hvis der ikke er nogen kur i den angivne periode, besluttes spørgsmålet om efterbehandling og yderligere forlængelse af hospitalets dokument udelukkende af den medicinske ekspertkommission. I tilfælde af en positiv prognose udvides invaliditetsbeviset op til en komplet kur med trin på 15 dage og en obligatorisk undersøgelse på hvert 15-dages trin..

  Den maksimale periode på sygefraværet efter operationen med onkologi, barsel

  I tilfælde af alvorlige sygdomme, der kræver indlæggelse på hospitalet og langtidsbehandling, kan patienten være uarbejdsdygtig meget længere end standard 15 dage. Dette sker efter akutte cerebrovaskulære ulykker (slagtilfælde) med patologier i det kardiovaskulære system, kroniske sygdomme med et alvorligt forløb. I sådanne tilfælde udstedes sygefraværet for hele opholdets varighed. Om nødvendigt kan patienten gives yderligere 10 dage efter udskrivning. Hvad er den maksimale sygefraværsperiode (pr. År)? Det hele afhænger af sygdommens art og behandlingen, der viser sig at være nødvendig. I nogle situationer når varigheden af ​​den midlertidige handicap 12 måneder.

  Ved diagnosticeret kræft udstedes en sygefravær i op til 120 kalenderdage. Yderligere handlinger afhænger af prognosen for patientens tilstand. Med en forudsigelig forbedring kan sygefravær forlænges med op til 10 måneder. I de fleste tilfælde tager behandlingen af ​​kræftpatologi meget længere tid. Hvis prognosen er negativ, anbefales patienten at gennemgå en medicinsk og social undersøgelse, der bestemmer behovet for at tildele en handicapgruppe.

  Sygeorlov: maksimal løbetid

  Den maksimale varighed af hospitalet for onkologi i 2019 bestemmes i vid udstrækning af arten af ​​prognosen for anvendelse af patientbehandling i hvert tilfælde. For eksempel i en situation, hvor lægekommissionen finder det ugunstigt, bør han gå til undersøgelsen efter sygefraværets åbning senest fire måneder senere. Det bestemmer muligheden for at tildele patienten status som en handicappet person. Således bliver sygefraværet lukket. Hvis prognosen er gunstig, og Kommissionen vurderer, at patienten vender tilbage til fuld aktivitet, kan den maksimale sygefravær forlænges. I en sådan situation anvendes bestemmelserne i sundhedsministeriets bekendtgørelse 624, afsnit 13 om sygefravær i ti måneder. Når denne periode udløber, udskrives patienten enten med en anmodning om at vende tilbage til arbejde eller sendes til undersøgelse for at bestemme handicap.

  Den nuværende lovgivning, der regulerer proceduren for udstedelse af sygefravær, fastlægger ingen specifikke frister for dens mindstevarighed. Sammen med dette, inden for rammerne af den praksis, der har udviklet sig i virkeligheden, er tidsfristerne for sygeorlov fra læger ofte ikke mere end tre dage. Hvis sygefraværet dog gives i en kortere periode, betragtes dette ikke som en krænkelse og kan meget vel udføres i sammenhæng med en specifik situation, der er udviklet hos patienten. For information: Fristen for sygefravær når seks måneder. Du skal være opmærksom: hvis sygefraværets varighed ikke er mere end tre dage, foretages betaling af denne periode på arbejdsgiverens bekostning. Desuden foretages betaling for resten af ​​hospitalet fra FSS's midler. For øvrig er betalingsperioden for sygefraværet som følger: inden for 10 dage fra datoen for levering, overdrager arbejdsgiveren betaling.

  Den maksimale varighed af sygefravær - hvor mange dage der kan behandles

  Et daghospital indebærer ikke, at patienten konstant er på hospitalet, men ikke desto mindre skal en syg arbejdstager gennemgå regelmæssige procedurer (dråber, injektioner osv.), Forebyggende foranstaltninger til behandling af en bestemt sygdom, skade.

  Derudover er art. 81 i Den Russiske Føderations arbejdsregler angiver klart, at fraværet af en medarbejder, selv i en dag eller mere end 4 timer i træk på arbejdspladsen, truer ham med afskedigelse, hvorfor advarsel af arbejdsgiveren først og fremmest er arbejdstagerens egeninteresse, der ikke ønsker at miste sit job.

  Maksimal sygefravær

  • hvordan er udstedelsesbetingelserne fastsat for sygefraværet;
  • for hvor længe der udstedes en sygefravær
  • Hvad er den mindste sygefraværsperiode;
  • hvordan bestemmes den maksimale sygefraværsperiode i 2019;
  • hvad er den maksimale varighed af sygefravær inden for onkologi.

  Hvis der kræves længere tid for at helbrede patienten eller eliminere en anden grund til hans besøg hos lægen, løses dette problem ved at indkalde til en speciel medicinsk kommission. Det er ikke alene at forlænge en sygefravær i en længere periode af en læge.

  Den maksimale periode på sygefraværet i 2019-2019

  Hvis patienten ikke har kommet sig efter 15 dage, henviser den behandlende læge ham til at gennemgå en medicinsk medicinsk undersøgelse, som bestemmer behovet for at udvide BL. Hvis patienten blev behandlet i en privat licenseret klinik, vil lægen efter 15 dage også sende ham til den medicinske institution på registreringsstedet (opholdssted), så lærekommissionen beslutter at forlænge BL (artikel 13 i bekendtgørelse nr. 624n). Med en gunstig prognose for bedring kan den maksimale periode på sygefravær ikke overstige 10 måneder. Undertiden kan denne periode udvides til et år med diagnoser:

  I tilfælde af en ugunstig prognose for behandling senest 4 måneder fra datoen for etablering af midlertidig handicap, henvises patienten til en medicinsk og social undersøgelse (ITU). Og hvis patienten nægter at gennemgå den, vil afstemningen blive lukket (klausul 4, artikel 59 i loven "Om det grundlæggende at beskytte sundheden for borgere i Den Russiske Føderation" dateret 21. november 2011 nr. 323-ФЗ).

  Den maksimale periode på sygefraværet og dens maksimale betaling

  Hvis der er behov for mere end 4 måneder, sendes patienten til ITU (medicinsk og social undersøgelse), hvor patienten, hvis en negativ prognose er synlig, kan identificeres for handicap. Hvis patienten nægter undersøgelsen, lukkes hospitalets dokument automatisk. Hvis prognosen er positiv, udvides nyhedsbrevet til ti måneder. Med tuberkulose kan de forlænges i tolv måneder.

  Hvad er den største periode, hvor et handicapcertifikat kan åbnes? Grundlæggende er den maksimale varighed af en afstemning, der udstedes af en læge til en patient, ikke mere end 30 dage. Men der er forskellige tilfælde, hvor denne begrænsning fjernes.

  Hvor mange dage kan en medarbejder være sygeorlov

  1. Graviditet og fødsel. De betyder 140 dages betalte feriedage, som kan bruges fra 30 uger. Med flere graviditeter øges perioden til 194 dage.
  2. Ydelse af pleje af et sygt voksent medlem af familien. Ferie betales højst 30 dage om året samlet. Du kan løbende tage sig af en syg person i mere end 7 dage.
  3. Babypleje. Indtil barnet går i skole, er denne periode lig med 2 måneder om året. For ældre børn bør perioden ikke overstige en måned om året.

  Den kontinuerlige maksimale sygefraværsperiode afhænger af den grund, der hindrer udførelsen af ​​faglige opgaver og den medicinske prognose. For hvert specifikt tilfælde bestemmes det individuelt under hensyntagen til egenskaberne ved patientens krop, sygdommens sværhedsgrad og indikationerne i medicinsk statistik..

  Sådan får du sygefravær og ikke mister et job

  Hvis et barn bliver sygt, kan en voksen nære slægtning (ikke kun forældre, men også for eksempel en værge, bedstemor eller bedstefar) tage sygefravær. Sygefraværets varighed og betaling afhænger af https://podari-zhizn.ru/main/node/7215 på barnets alder. Forældre til børn med handicap under 15 år og børn under 18 år, der er diagnosticeret med en ondartet formation eller alvorlig blodsygdom, kan være sygefravær i et hvilket som helst antal dage, mens barnet har behov for behandling - hvad enten det drejer sig om poliklinisk overvågning eller pasienter. Samtidig udbetales ikke hele sygefraværsperioden: højst 120 dage om året, hvis barnet har et handicap, og ikke mere end 90 dage om året, hvis han har en onkologisk sygdom.

  Så snart diagnosen stilles eller endda før diagnosen er afsluttet (afhængig af patientens tilstand), og helt sikkert fra tidspunktet for behandlingsstart, uanset om det er kemoterapi, strålebehandling eller forberedelse til operation, udskrives et ark med midlertidig handicap (sygeorlov) til patienten. Første 10 dage, derefter fornyet - hver gang højst 30 dage.

  Hvad er den maksimale varighed af sygefravær for onkologi, og hvad afhænger det af? Hvordan man betaler b / l?

  Når folk taler om diagnosen kræft, vil en sjælden person ikke være på vagt eller bange. Men i modsætning til den udbredte holdning til en sådan diagnose er onkologi ikke en sætning og egner sig i de fleste tilfælde til en vellykket behandling.

  Behandlingen i sig selv tager ofte lang tid, og spørgsmålet opstår: hvor meget sygefravær kan jeg tage? Når alt kommer til alt, jo længere behandlingsprocessen er, jo større er truslen mod både arbejdsgiverens og arbejdstagerens interesser.

  Kære læsere! Vores artikler taler om typiske måder at løse juridiske problemer på, men hver sag er unik..

  Hvis du vil vide, hvordan du løser dit særlige problem, bedes du kontakte onlinekonsulentformularen til højre eller ringe +7 (499) 938-46-18. Det er hurtigt og gratis. !

  Begrundelse for udstedelse af et nyhedsbrev

  En sygefravær åbnes, så snart en diagnose stilles, eller endda før diagnosen er afsluttet. Hvis patienten nægter registrering på grund af normalt helbred, åbnes den fra begyndelsen af ​​behandlingen.

  Grundlaget er den bekræftede diagnose af "onkologisk sygdom" og følgelig tilstedeværelsen af ​​handicap. På det nøjagtige tidspunkt beslutter den behandlende læge at åbne et hospital på baggrund af omstændighederne:

  • Tumorens art og udviklingsstadiet.
  • Lokalisering af metastaser.
  • Patient sundhedsfunktioner.
  • Arten af ​​patientens arbejde.
  • Patientmoral.
  • Udnævnelse af kemoterapi, strålebehandling.
  • Klargøring af patienten til operation.

  Hvor mange dage kan en betalt b / l vare?

  For den efterfølgende udvidelse til den maksimale periode er der behov for en medicinsk kommission (i tilfælde af onkologi træffer Kommissionen en beslutning meget hurtigt).

  Hvor længe kan jeg være på nyhedsbrevet kontinuerligt?

  I tilfælde af kræft er den maksimale kontinuerlige varighed 4 måneder, hvis denne tid ikke var nok, skal patienten vende tilbage til sin medicinske institution for at få et nyt blad.

  Maksimale betingelser

  Normalt med positiv dynamik skrives dokumentet ud i en periode på 10 måneder, men højst - højst 1 år.

  Det er ikke forbudt ved lov at åbne en ny sygefravær efter lukning af et ark med en maksimal varighed. Men i praksis gøres dette ikke: normalt tilbydes patienten umiddelbart efter den maksimale sygefravær at ansøge om handicap i henhold til føderal lov nr. 181 af 20. juli 1995 og regeringsafgørelse nr. 95 af 20. februar 2006.

  Hvis patienten allerede har et handicap, nedsættes den maksimale sygefraværsperiode til ham til 5 måneder om året, men ikke mere end 4 måneder i træk. I tilfælde af brystkræft kan sygefravær forlænges med maksimalt 120 dage.

  Hvad vil påvirke varigheden?

  Sygefraværets varighed afhænger af:

  1. Sygdommens alvorlighed og art.
  2. Type arbejde, som patienten er involveret i.
  3. En gunstig eller ugunstig prognose for bedring.
  4. Nødvendig tid til at komme sig efter sygdom.
  5. Tilstedeværelsen af ​​handicap hos en patient.
  6. Kirurgi / kemoterapi / stråling.

  Årsager til forlængelse og frister

  For at træffe en beslutning om udvidelsen skal den behandlende læge først tage hensyn til den kliniske prognose og arbejdsmarkedsprognosen.

  1. Med en gunstig prognose forlænges sygelisten med op til 10 måneder eller i nogle tilfælde op til 1 år, hvorefter patienten kan vende tilbage til normalt liv.
  2. I tilfælde af ugunstige - efter 4 måneder sendes hospitalspatienten til medicinsk og social undersøgelse, som vil afgøre, om det er nødvendigt at tildele en handicapgruppe. Og året i dette tilfælde vil ikke være nok til at gendanne.

  Hvordan og af hvem udstedes og betales et handicapbevis?

  Sygefraedsbetalingen foretages kun i nærvær af en indgået arbejdsaftale (og ikke civilretlig) aftale med arbejdsgiveren. Ved beregning af betalinger tages medarbejderens gennemsnitlige løn i de sidste 2 års arbejde med i betragtning, mens den maksimale registrerede løn for:

  • 2017 - 755.000 rubler;
  • 2018 - 815.000 rubler.

  Ansiennitet påvirker også udbetalinger:

  • 8 år eller mere - 100% af den gennemsnitlige løn.
  • Fra 5 til 8 år - 80%.
  • Op til 5 - 60%.

  Læger udtalelser

  Onkologi er en af ​​de farligste sygdomme og kan være dødelig, hvis den ikke diagnosticeres og behandles på det tidspunkt. Derfor anbefaler læger uden mislykket, at der udstedes en sygefravær for at bekræfte diagnosen eller under diagnosen (hvis patientens tilstand er kritisk).

  Antallet af onkologiske patienter stiger hvert år, og selve sygdommen indtager 2. plads blandt dødsårsagerne efter et slagtilfælde og et hjerteanfald. Men medicin udvikler sig sammen med sygdommen, så når du hører diagnosen "onkologi", behøver du ikke at få panik. Bliv sygeorlov og involver dig i behandlingen, fordi de fleste tilfælde reagerer godt på behandlingen og giver dig mulighed for at komme dig fuldt ud.

  Hvis du finder en fejl, skal du vælge et stykke tekst og trykke på Ctrl + Enter.

  Fandt du ikke noget svar på dit spørgsmål? Find ud af, hvordan du løser dit problem - ring lige nu:

  Video (klik for at spille).

  +7 (499) 938-46-18 (Moscow)
  Det er hurtigt og gratis. !